55 Веселина

Детска градина

Вход

Календар

Please update your Flash Player to view content.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
 
33
2
5
88
 

За нас

Добре дошли на официалния сайт на целодневна детска градина №55 "Веселина". Тук вие ще можете да научите всякаква информация, свързана с ЦДГ №55, с нейния колектив, също така и с дейностите, на които можете да запишете вашите деца. ЦДГ №55 "Веселина" се помещава в две специално строени сгради за 10 групи , едната е с адрес ул. "Георги Минчев"35 , а другата ул. "Каймакчалан"4. Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЦДГ №55 "Веселина"

Подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност. Акцентиране върху подготовката на децата за училище и работата по образователни направления български език и математика. Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към проблемите на детските заведения и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на ЦДГ № 55. Издигане и утвърждаване престижа на детските заведения. Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа. Осигуряване на условия за физическо, умствено и нравствено и социално развитие но подрастващите.

ЦЕЛИ НА ЦДГ №55 "Веселина"

Издигане и утвърждаване престижа на детските заведения. Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа. Осигуряване на условия за физическо, умствено и нравствено и социално развитие но подрастващите.